Litelok diefstalverzekering

Theft Protection Logo

Voor ultieme gemoedsrust kunt u Litelok diefstalverzekering kopen. Aangedreven door Yellow Jersey Bicycle Insurance, vervangen wij uw gestolen fiets als deze is beveiligd met een Litelok (onder voorbehoud van voorwaarden). Gebruik de onderstaande tabel om de benodigde dekking voor u en uw fiets te berekenen.

Litelok | Euro Silver* Silver* Silver* Gold Gold Gold Gold Gold
Bike Value < 575 € < 1.150 € < 1.725 € < 1.150 € < 2.300 € < 3.450 € < 4.600 € < 5.750 €
Annual Fee** 35 € 58 € 69 € 58 € 75 € 92 € 109 € 121 €
Litelok | Pound Bike Value Annual Fee**
Silver* < 575 € 35 €
Silver* < 1.150 € 58 €
Silver* < 1.725 € 69 €
Gold < 1.150 € 58 €
Gold < 2.300 € 75 €
Gold < 3.450 € 92 €
Gold < 4.600 € 109 €
Gold < €5.750 121 €

*N.B. Geregistreerde klanten bij Litelok Silver dienen de eerste £100 van iedere claim te betalen.

**Inclusief £10 administratiekosten. 

Voorwaarden en bepalingen

Hoe u uw fiets moet waarderen

 • Wij definiëren de waarde als de prijs die u betaald hebt in GBP voor de aankoop van een nieuwe of tweedehands fiets, inclusief de som van de onderdelen die u hebt gekocht en die deel uitmaken van uw fiets (inclusief de belastingen).
 • Voor vintage- of antieke fietsen, die vanwege hun leeftijd, stijl of verzamelbaarheid bijzonder waardevol zijn, is de waarde het bedrag dat u in elke door u verstrekte taxatie vermeldt, op voorwaarde dat deze taxatie minder dan drie jaar oud is en is verstrekt door een vintage fietshandelaar of een andere voldoende gekwalificeerde taxatie-expert.
 • Voor op maat gemaakte fietsen is de waarde de prijs die wordt betaald voor de som van de onderdelen exclusief arbeidskosten.

WAT LITELOK ZAL DEKKEN:

 • Diefstal van uw fiets (inclusief e-bikes)
  • als het is vergrendeld met behulp van uw Litelok en,
  • u hebt voldaan aan onze veiligheidseisen en,
  • u onze diefstalbeveiliging hebt gekocht en,
  • de waarde van uw fiets is minder of gelijk aan de waarde van onze diefstalbescherming die u hebt gekocht.
 • Eén schadeclaim per jaar na aankoop van onze diefstalverzekering
 • Terwijl u zich houdt aan onze veiligheidscriteria, kan uw diefstalverzekering u garanderen tegen diefstal voor één fiets tegelijk.

WAAR LITELOK U ZAL DEKKEN:

 • Wereldwijd

WAT LITELOK NIET ZAL DEKKEN:

 • De eerste £100 van een diefstalclaim bij gebruik van een Litelok Silver Lock
 • Diefstal van uw fiets als u niet hebt voldaan aan onze veiligheidseisen
 • Diefstal van uw fiets als de waarde ervan groter is dan het niveau van de gekochte dekking in onze Diefstalbescherming
 • Elke claim voor een fiets die u niet bezit
 • Elke claim als u geen bewijs van eigendom van uw fiets kunt leveren
 • Accidentele schade of kwaadwillige beschadiging van uw fiets
 • Elke claim als uw fiets niet in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving is gebruikt
 • Elke daad van fraude of oneerlijkheid door u of iemand die namens u handelt
 • Diefstal van uw fiets in of op een motorvoertuig
 • Diefstal, beschadiging of kwaadwillige beschadiging van kleding, helmen of andere onderdelen van de fiets die geen deel uitmaken van het gebruik van de fiets (bijv. fietscomputer)
 • Diefstal van wielen en/of krachtmeters, tenzij de fiets zelf wordt gestolen nadat hij aan onze veiligheidseisen heeft voldaan.
 • Elke aansprakelijkheid in verband met het gebruik of de eigendom van uw fiets of Litelok
 • Accidentele schade aan uw fiets tijdens het transport ervan
 • Geleidelijke slijtage, cosmetische schade, mechanisch of elektrisch defect, defect of storing van uw fiets
 • Eventuele kosten die u maakt omdat u de fiets niet rijklaar onderhoudt
 • De kosten van een vervangend Litelok na een (geslaagde of poging tot) diefstal
 • Natuurrampen.

VEILIGHEIDSEISEN

Binnen uw Residentie:

1. De fiets moet door het frame en minimaal 1 wiel door uw Litelok worden vastgezet aan een onroerend object binnen de residentie.

Buiten uw Residentie:

Diefstal van de fiets buiten de Residentie is alleen gedekt in omstandigheden waarin:

2. De fiets minder dan 12 uur aaneengesloten onbeheerd wordt achtergelaten en door uw Litelok via het frame en ten minste 1 wiel aan een onroerend voorwerp wordt vastgemaakt en de toegang tot de fiets wordt belemmerd door gedwongen en gewelddadige toegang.

3. Waar mogelijk wordt een foto met tijdsaanduiding verstrekt die aantoont dat u zich aan Veiligheidsvereiste 2 hebt gehouden.

FRAUDEPREVENTIE EN -OPSPORING

Om fraude te voorkomen en op te sporen, vestigen wij uw aandacht op het feit dat Yellow Jersey te allen tijde telefoongesprekken kan opnemen en monitoren met het oog op het opsporen van fraude & bedrog. Zij kunnen uw gegevens ook doorgeven via een aantal bureaus voor gegevensuitwisseling/fraudepreventie, zoals Hunter en CIFAS. Uw dekkingsgegevens kunnen worden toegevoegd aan het Claims and Underwriting Exchange Register, dat wordt beheerd door de Insurance Database Services Ltd en het Insurance Anti-Fraud and Theft Register, dat wordt beheerd door de Association of British Insurers. Het is een voorwaarde van uw polis dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van elk incident (zoals een ongeval of diefstal) of het nu wel of niet aanleiding geeft tot een schadegeval. Yellow Jersey zal de informatie hierover aan deze Agentschappen doorgeven. Als u of iemand die namens u optreedt ons valse of onjuiste informatie geeft en Yellow Jersey vermoedt dat er sprake is van fraude, dan zijn alle voordelen van deze diefstalbeschermingsdekking ongeldig. De zaak zal worden opgenomen met de bovengenoemde Agentschappen en worden vervolgd in overeenstemming met de wet. Yellow Jersey kan informatie over u delen met hun geassocieerde en dochterondernemingen. Andere organisaties kunnen deze gegevens ook gebruiken en doorzoeken in hun poging om fraude te bestrijden en kredietonderzoeken uit te voeren.

Liteloks kopen